WORKS

STAFF

Producer Atsuko Yoshida / Camp KAZ
Producer Yudai Tatara / Camp KAZ
Production Manager Nobuyuki Hoshi / Camp KAZ
Production Manager Fumiya Sugawara / Camp KAZ
Online Editor Junya Konno / PPC
Mixer Tomotsugu Kawamura / PPC